Blanka & Christian 2019

Obsah | Content

🇸🇰 Počkajte, kým sa kompletne načíta stránka, a potom je možné použiť preklik na jednotlivé časti svadby – napr. klik na 03_obrad vás presunie na fotografie z obradu 😉

🇬🇧 Wait, until the website will be completely loaded, and later you can use the hyperlinks below, to jump to particular part of the wedding 😉

01_portréty | portraits

02_vláčik do kostola | train to the church

 

03_obrad | ceremony

 

04_gratulácie | gratulations

05_vláčik z kostola | train from the church

06_uvítanie | welcome

07_hostina | celebration